Hlavní nabídka

Hlavní strana // Kontakty

Obsah stránky


Kontakty                                           Hlášení poruch:

Adresa: Budějovická 303, 252 42 Jesenice Důležitá telefonní čísla:
IČ: 002 41 318 ČEZ: 840 850 860
DIČ: CZ00241318 1. Sčv: 840 111 322
Č.Ú: 3725111/0100 ROPID: 234 704 560
  103527104/0300    
INFO KANCELÁŘ 720 951 250    
e-mail: mu@mujesenice.cz Tísňová linka 112
Telefon: 241 021 710 Rychlá záchranná služba 155
Fax: 241 021 712 Hasiči 150
http: www.mujesenice.cz Policie 158
Idds: 3nzb42m Městská policie 156

 

HODINY PRO VEŘEJNOST
 

Městský úřad Jesenice

pondělí

 

08:00

-

12:00

 

13:00

-

17:30

úterý

 

x

 

x

 

x

 

x

středa

 

08:00

-

12:00

 

13:00

-

17:30

čtvrtek

 

x

 

x

 

x

 

x

pátek

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokladna a podatelna

pondělí

 

08:00

-

12:00

 

13:00

-

18:00

úterý

 

08:00

-

12:00

 

13:00

-

15:00

středa

 

08:00

-

12:00

 

13:00

-

18:00

čtvrtek

 

08:00

-

12:00

 

13:00

-

15:00

pátek

 

08:30

-

12:00

 

13:00

-

14:30

 

 

 

 

 

 

 

 

Informační kancelář Jesenice     tel.: 720 951 250

pondělí

 

08:00

-

12:00

 

13:00

-

19:00

úterý

 

08:00

-

12:00

 

13:00

-

15:00

středa

 

08:00

-

12:00

 

13:00

-

19:00

čtvrtek

 

08:00

-

12:00

 

13:00

-

15:00

pátek

 

08:00

-

12:00

 

13:00

-

14:30

 

 

 

 

 

 

 

  

Městská knihovna Jesenice

pondělí

 

x

 

x

 

x

 

x

úterý

 

08:00

-

12:00

 

13:00

-

17:00

středa

 

08:00

-

12:00

 

13:00

-

18:00

čtvrtek

 

08:00

-

11:00

 

13:00

-

15:00

pátek

 

x

 

x

 

x

 

x

 

V ostatní neúřední dny doporučujeme návštěvu po předchozí telefonické domluvě s příslušným referentem, aby se Vám mohl dostatečně věnovat, případně se na Vaši návštěvu připravit.

Mimo úřední dny nemusíte příslušného referenta zastihnout z důvodu jeho výjezdu do terénu nebo jiné předem naplánované činnosti.

 

 

 

ADRESÁŘ - KONTAKTY   Fax: 241 021 712
VEDENÍ MĚSTA
Starostka Bc. Vladyková Radka 241 021 710 602 684 818 radka.vladykova@mujesenice.cz
místostarosta Zápotocký Radek 241 021 710 603 817 104 radek.zapotocky@mujesenice.cz
radní Pašková Zdeňka 241 021 742 724 368 354 zdenka.paskova@mujesenice.cz
radní Ing. Kocková Alexandra 241 021 719 607 088 246 alexandra.kockova@mujesenice.cz
           
KANCELÁŘ TAJEMNÍKA
tajemník Ing. Ševčík Ivan 241 021 714 724 368 353 ivan.sevcik@mujesenice.cz
sekretariát Kanceláře tajemníka Mgr.Diasová Petra 226 805 936   petra.diasova@mujesenice.cz
kultura,propagace,web,facebook Chmelařová Jitka 226 805 937 775 775 980 jitka.chmelarova@mujesenice.cz
pokladna a podatelna Lihmová Hana 241 021 749   hana.lihmova@mujesenice.cz
pokladna a podatelna Vondráčková Jana 241 021 749   jana.vondrackova@mujesenice.cz
           
ODDĚLENÍ SEKRETARIÁT STAROSTKY A ČLENŮ RADY MĚSTA
vedoucí oddělení Ing. Dziadkiewiczová Alena 241 021 715 725 510 913 alena.dziadkiewiczova@mujesenice.cz
sekretariát starostky a radních Adamcová Alena 241 021 710   alena.adamcova@mujesenice.cz
           
ODDĚLENÍ HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY
referentka správy majetku Kramosilová Radka 241 021 746   radka.kramosilova@mujesenice.cz 
správce budov Kadlec Jan   736 213 190  
úklid Cirkovská Eva      
úklid Kavinová Ivana      
           
FINANČNÍ ODBOR
vedoucí odboru Ing. Flusková Petra 241 021 721 777 125 749 petra.fluskova@mujesenice.cz
účetní Ing. Divišová Iveta 241 021 722   iveta.divisova@mujesenice.cz
účetní Hajduchová Marie 226 805 950   marie.hajduchova@mujesenice.cz
mzdová účetní Malátková Hana 241 021 720   hana.malatkova@mujesenice.cz
           
ODBOR SPRÁVY MAJETKU, INVESTIC A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
vedoucí odboru Ing. Bocek Radomír 241 021 716   radomir.bocek@mujesenice.cz
           
ODDĚLENÍ INVESTIČNÍ A VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
ODDĚLENÍ PÉČE O MĚSTSKOU ZELEŇ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
referent péče o městskou zeleň Ing. Jelínek Jaromír 241 021 732   jaromir.jelinek@mujesenice.cz
referent péče o ŽP Ing. Hájek Michael 226 805 938   michael.hajek@mujesenice.cz
referentka odpadového hospodářství Hladíková Hana 241 021 733   hana.hladikova@mujesenice.cz
           
ODBOR OBČANSKÝCH ZÁLEŽITOSTÍ
vedoucí odboru    Rousová Hana 241 021 741   hana.rousova@mujesenice.cz
přestupková agenda, volby Malinská Alena 241 021 731   alena.malinska@mujesenice.cz
přestupková agenda, volby Bc. Jirousek Jakub 226 805 925   jakub.jirousek@mujesenice.cz
evidence obyvatel, Czechpoint Merabetová Jindřiška 241 021 744   jindriska.merabetova@mujesenice.cz
sociální pracovnice Červenková Jarmila 241 021 723 702 208 133 jarmila.cervenkova@mujesenice.cz
knihovna Dvořáková Václava 241 021 747   vaclava.dvorakova@mujesenice.cz
           
STAVEBNÍ ÚŘAD
vedoucí odboru Ing. Hašek Jan 241 021 713   jan.hasek@mujesenice.cz
právník odboru JUDr. Hrečín Demeter 226 805 934   demeter.hrecin@mujesenice.cz
administrativa Štrbíková Ivona 241 021 729   ivona.strbikova@mujesenice.cz
administrativa Kollinová Petra 241 021 728   petra.kollinova@mujesenice.cz
referentka   Ing.Mayerová Klára 241 021 734   klara.mayerova@mujesenice.cz
referent    Koráb Oldřich 241 021 735 Vestec, Březová a Oleško u Zvole oldrich.korab@mujesenice.cz
referentka              Ing. Pouchlá Kamila 241 021 743 Ohrobec, Zvole kamila.pouchla@mujesenice.cz
referentka              Koudelková Michala 226 805 926 Ohrobec, Zvole michala.koudelkova@mujesenice.cz
referentka        Tůmová Olga 241 021 745 Jesenice, H. Jirčany olga.tumova@mujesenice.cz
referent                Wohlmuth Oskar 241 021 739 Osnice oskar.wohlmuth@mujesenice.cz
referent                Vitouš Vojtěch 241 021 736 Zdiměřice vojtech.vitous@mujesenice.cz
referentka Vojanová Milada 226 805 935 Psáry, D. Jirčany milada.vojanova@mujesenice.cz
referentka Dukátová Ivana 226 805 928 Vestec, Březová a Oleško u Zvole ivana.dukatova@mujesenice.cz
MĚSTSKÁ POLICIE
vedoucí strážník Jiří Hykl   775 775 978   jiri.hykl@mujesenice.cz
služebna     241 931 809   mestska.policie@mujesenice.cz

 

Patička stránky