Hlavní nabídka

Hlavní strana // Kontakty

Obsah stránky

Kontakty                                           Hlášení poruch:

Adresa: Budějovická 303, 252 42 Jesenice Důležitá telefonní čísla:
IČ: 002 41 318 ČEZ: / poruchy el.energie / 800 850 860
DIČ: CZ00241318 1. Sčv / poruchy voda,kanalizace/ 840 111 322
Č.Ú: 3725111/0100 Hlášení poruch plynu 1239
  103527104/0300

ROPID: městská a příměstská hromadná doprava

234 704 560

   

Poruchy veřejného osvětlení : radka.kramosilova@mujesenice.cz

241 021 746
INFO KANCELÁŘ 720 951 250

Ostatní důležitá telefonní čísla:

 
právní poradna 602 975 214
Pošta Jesenice  
241 930 100
   

LÉKAŘI PO ROZKLIKNUTÍ ZDE

 
   

Pohotovost Thomayerova nemocnice

261 082 520
    Pohřební služba 606 323 064
       
e-mail: mu@mujesenice.cz Tísňová linka 112
Telefon: 241 021 710 Rychlá záchranná služba 155
Fax: 241 021 712 Hasiči 150
http: www.mujesenice.cz Policie 158
Idds: 3nzb42m Městská policie 156

 

HODINY PRO VEŘEJNOST
 

Městský úřad Jesenice

pondělí

 

08:00

-

12:00

 

13:00

-

17:30

úterý

 

x

 

x

 

x

 

x

středa

 

08:00

-

12:00

 

13:00

-

17:30

čtvrtek

 

x

 

x

 

x

 

x

pátek

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokladna a podatelna

pondělí

 

08:00

-

12:00

 

13:00

-

18:00

úterý

 

08:00

-

12:00

 

13:00

-

15:00

středa

 

08:00

-

12:00

 

13:00

-

18:00

čtvrtek

 

08:00

-

12:00

 

13:00

-

15:00

pátek

 

08:30

-

12:00

 

13:00

-

14:30

 

 

 

 

 

 

 

 

Informační kancelář Jesenice     tel.: 720 951 250

pondělí

 

08:00

-

12:00

 

13:00

-

18:00

úterý

 

08:00

-

12:00

 

13:00

-

15:30

středa

 

08:00

-

12:00

 

13:00

-

18:00

čtvrtek

 

08:00

-

12:00

 

13:00

-

15:30

pátek

 

08:00

-

12:00

 

13:00

-

14:30

 

 

 

 

 

 

 

  

Městská knihovna Jesenice

pondělí

 

x

 

x

 

x

 

x

úterý

 

08:00

-

12:00

 

13:00

-

17:00

středa

 

08:00

-

12:00

 

13:00

-

18:00

čtvrtek

 

08:00

-

11:00

 

13:00

-

15:00

pátek

 

x

 

x

 

x

 

x

 

V ostatní neúřední dny doporučujeme návštěvu po předchozí telefonické domluvě s příslušným referentem, aby se Vám mohl dostatečně věnovat, případně se na Vaši návštěvu připravit.

Mimo úřední dny nemusíte příslušného referenta zastihnout z důvodu jeho výjezdu do terénu nebo jiné předem naplánované činnosti.

 

ADRESÁŘ - KONTAKTY   Fax: 241 021 712
VEDENÍ MĚSTA
Starostka Mgr. Vladyková Radka 241 021 710 602 684 818 radka.vladykova@mujesenice.cz
místostarosta Zápotocký Radek 241 021 710 603 817 104 radek.zapotocky@mujesenice.cz
radní Pašková Zdeňka 241 021 742 724 368 354 zdenka.paskova@mujesenice.cz
radní Ing. Kocková Alexandra 241 021 719 607 088 246 alexandra.kockova@mujesenice.cz
           
KANCELÁŘ TAJEMNÍKA
tajemník Ing. Ševčík Ivan 241 021 714   ivan.sevcik@mujesenice.cz
inzerce Jesenický kurýr,sekretariát kanceláře tajemníka Mgr. Diasová Petra 226 805 936   petra.diasova@mujesenice.cz
kultura,propagace,web,facebook Chmelařová Jitka 226 805 937 775 775 980 jitka.chmelarova@mujesenice.cz
pokladna a podatelna Lihmová Hana 241 021 749   hana.lihmova@mujesenice.cz
pokladna a podatelna Vondráčková Jana 241 021 749   jana.vondrackova@mujesenice.cz
           
ODDĚLENÍ SEKRETARIÁT STAROSTKY A ČLENŮ RADY MĚSTA
vedoucí oddělení Ing. Dziadkiewiczová Alena 241 021 715 725 510 913 alena.dziadkiewiczova@mujesenice.cz
sekretariát starostky a radních Bc. Spěváková Petra 241 021 710  

petra.spevakova@mujesenice.cz

sekretariát starostky a radních Mgr. Svobodová Hana,DiS. 241 021 716   hana.svobodova@mujesenice.cz
           
ODDĚLENÍ HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY
referentka správy majetku Adamcová Alena 241 021 748   alena.adamcova@mujesenice.cz 
vedoucí pracovní čety Svoboda Jan   775 775 979  
správce budov Kadlec Jan   736 213 190  
úklid Cirkovská Eva      
úklid Kavinová Ivana      
           
FINANČNÍ ODBOR
vedoucí odboru          
účetní Brabcová Eva 241 021 722   brabcova.eva@mujesenice.cz
účetní Ing. Klapalová Pavla 226 805 950   pavla.klapalova@mujesenice.cz
účetní Hajduchová Marie 226 805 950   marie.hajduchova@mujesenice.cz
mzdová účetní Malátková Hana 241 021 720   hana.malatkova@mujesenice.cz
           
ODBOR SPRÁVY MAJETKU, INVESTIC A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
pověřen vedením odboru Ing. Hájek Michael 226 805 938   michael.hajek@mujesenice.cz
           
ODDĚLENÍ SPRÁVY MAJETKU
referentka Dvořáková Radka 241 021 746 720 980 133 radka.kramosilova@mujesenice.cz
asistentka Sýkorová Dana 226 805 952   dana.sykorova@mujesenice.cz
           
ODDĚLENÍ INVESTIC A VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
referentka    silniční správní úřad Schillerová Gabriela 226 805 924 702 208 098 gabriela.schillerova@mujesenice.cz
referentka Maškarová Anna 226 805 951   anna.maskarova@mujesenice.cz
referentka Dajčová Radka     radka.dajcova@mujesenice.cz
ODDĚLENÍ PÉČE O MĚSTSKOU ZELEŇ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
referent péče o ŽP Ing. Hájek Michael 226 805 938   michael.hajek@mujesenice.cz
referent péče o městskou zeleň Ing. Jelínek Jaromír 241 021 732   jaromir.jelinek@mujesenice.cz
referentka odpadového hospodářství Hladíková Hana 241 021 733   hana.hladikova@mujesenice.cz
           
ODBOR OBČANSKÝCH ZÁLEŽITOSTÍ
vedoucí odboru    Rousová Hana 241 021 741   hana.rousova@mujesenice.cz
evidence obyvatel, Czechpoint Paukertová Petra 241 021 744   petra.paukertova@mujesenice.cz
přestupková agenda, volby Bc. Pártlová Jolana 226 805 925  

jolana.partlova@mujesenice.cz

přestupková agenda, volby Malinská Alena 241 021 731   alena.malinska@mujesenice.cz
sociální pracovnice Červenková Jarmila 241 021 723 702 208 133 jarmila.cervenkova@mujesenice.cz
knihovna Dvořáková Václava 241 021 747   vaclava.dvorakova@mujesenice.cz
           
STAVEBNÍ ÚŘAD
vedoucí odboru Ing. Hašek Jan 241 021 713   jan.hasek@mujesenice.cz
právník odboru JUDr. Hrečín Demeter 226 805 934   demeter.hrecin@mujesenice.cz
administrativa Štrbíková Ivona 241 021 729   ivona.strbikova@mujesenice.cz
administrativa Kollinová Petra 241 021 728   petra.kollinova@mujesenice.cz
referentka   Ing. Mayerová Klára 241 021 734   klara.mayerova@mujesenice.cz
referentka k.ú.Psáry,Dolní Jirčany Ing. Olivová Veronika 241 021 734   veronika.olivova@mujesenice.cz
referent    Koráb Oldřich 241 021 735 Vestec, Březová a Oleško u Zvole oldrich.korab@mujesenice.cz
referentka              Ing. Pouchlá Kamila 241 021 743 Ohrobec, Zvole kamila.pouchla@mujesenice.cz
referentka              Koudelková Michala 226 805 926 Ohrobec, Zvole michala.koudelkova@mujesenice.cz
referentka        Tůmová Olga 241 021 745 Jesenice, H. Jirčany olga.tumova@mujesenice.cz
referent                Wohlmuth Oskar 241 021 739 Osnice oskar.wohlmuth@mujesenice.cz
referent                Vitouš Vojtěch 241 021 736 Zdiměřice vojtech.vitous@mujesenice.cz
referentka Vojanová Milada 226 805 935 Psáry, D. Jirčany milada.vojanova@mujesenice.cz
referentka Dukátová Ivana 226 805 928 Vestec, Březová a Oleško u Zvole ivana.dukatova@mujesenice.cz
MĚSTSKÁ POLICIE
vedoucí strážník Jiří Hykl   775 775 978   jiri.hykl@mujesenice.cz
služebna     241 931 809   mestska.policie@mujesenice.cz

 

Patička stránky